צרו קשר

צור קשר


מידע שמסרת או תמסור בעתיד לחברה תלוי ברצונך ובהסכמתך.  לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע כאמור, עם זאת, בלא מסירת המידע המבוקש, ייתכן ולא תהיה אפשרות לספק לך את השירותים המבוקשים. המידע שמסרת ותמסור ישמר במאגר המידע של החברה וישמש אותנו לצורך אספקת השירותים המבוקשים (לרבות ניהול, תפעול וטיפול בכל ענייני הביטוח והפיננסיים שלך), פעולות עיבוד וניתוח מידע, והצעת שירותים נוספים המותאמים לך אישית של קבוצת מדנס. ייתכן שהחברה תעביר את המידע שמסרת לספקים מטעמה ולחברות בתחום הביטוח והפיננסיים, לצורך מתן השירותים ופעולות עיבוד מידע

 


השלושה 2, תל אביב

טלפון: 03-5244410
פקס: 03-5244401
info@option.co.il