צרו קשר

תנאים כלליים וגילוי נאות

אופציה הנה סוכנות לביטוח הפועלת מול כל חברות הביטוח בארץ ואף ישירות מול מבטחי משנה בחו"ל.

תנאי הפוליסות סייגיהן והחריגים כפופים לתנאי הפוליסות של חברות הביטוח.

בחלק מהפוליסות המצוינות מתבצע חיתום רפואי (הערכת מצב רפואי של הלקוח על פיו נקבעים תנאי הקבלה לביטוח) ולא ניתן להבטיח  כי כל אדם יוכל להתקבל לכל ביטוח.

הטיפול בהצעות לביטוח של אנשים במצב רפואי מורכב עשוי להיות ארוך והליך הקבלה לביטוח הכולל הצגת מסמכים רפואיים יכול שיימשך חודשים מספר, אנא אל תאבד את סבלנותך, אנו נלווה אותך בכל התהליך ונעשה במיטב יכולתנו לקבל אותך לביטוח בתנאים הטובים ביותר.