צרו קשר

הוועד למלחמה באיידס

ביטוחים בכל מצב בריאות המתאימים לאנשים עם AIDS/HIV כולל לצרכי משכנתא בשיתוף הועד למלחמה באיידס:
עד עתה כל אדם החי עם AIDS/HIV לא יכול היה להתקבל לביטוח.
מעתה, ביטוח חיים, שירותי בריאות פרטיים לאנשים עם AIDS/HIV.

ביטוח לאנשים עם AIDS/HIV.

סודיות ודיסקרטיות מובטחת.