צרו קשר

ביטוח לנשאי AIDS/HIV

ביטוחים בכל מצב בריאות המתאימים לאנשים עם AIDS/HIV, כולל לצרכי משכנתא בשיתוף הוועדה למלחמה באיידס

כמעט כל אדם שהוא אנדיטקרטד יתקבל לביטוח חיים

 

ביטוח נסיעות לחול 

גם אנשים עם AIDS/HIV יכולים לרכוש ביטוח נסיעות לחו"ל אם יציגו אישור רפואי המעיד על מצבם הבריאותי, הביטוח יכלול כיסוי למצב הקיים.
נשא שמצבו טוב יוכל לרכוש גם ביטוח לתקופה ארוכה.

ביטוח אובדן כשר עבודה

עד כה לא ניתן היה לערוך כל ביטוח אובדן כשר עבודה לאדם עם AIDS/HIV.
מעתה - ביטוח אובדן כשר עבודה מתאונה. אומנם הביטוח לא יכסה כל סיבה, אך לראשונה יש פתרון בסכום ביטוח של עד 15,000 ש"ח לחודש לתקופות פיצוי של עד 3 שנים ביטוח הנותן פיצוי חודשי במקרה של אי כשר עבודה מתאונה !