צרו קשר

ביטוח בריאות

אחת מתפיסות היסוד של העולם המערבי בכלל ושל מדינת ישראל בפרט היא שבריאות הנה אחת מזכויות היסוד של האזרח ומכאן נגזר שהמדינה אחראית לאספקתה.
בשלושים השנים האחרונות מתמודדת מדינת ישראל, בדומה לעולם המערבי, עם עלייה מתמדת בעלות שירותי הבריאות, שהנה גבוהה מהצמיחה הכלכלית.

אולם סל הבריאות אינו נותן מענה מספק לצרכים מיוחדים.

סל הבריאות הינו סל רחב וראוי אך אינו נותן מענה מספק לצרכים מיוחדים, כדוגמת מחלות קשות והזדקקות לתרופות יקרות שאינן כלולות בסל. במקרים אלו, גם הביטוח הרפואי המשלים בקופות החולים, אינו נותן מענה מספק, היכול לשפר באופן משמעותי את הסיכוי להציל את החיים בעת הצורך.

הדבר מתחדד לאור השינויים החלים מעת לעת בכיסויי הביטוח הרפואי המשלים בקופות החולים. לדוגמא: חוק ההסדרים לשנת 2008 קבע כי קופות החולים לא יוכלו להמשיך להציע כיסוי של תרופות מצילות חיים ומאריכות חיים, במסגרת שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). המשמעות הנה הפחתת הזכויות שהובטחו לחברים עד כה בכיסוי תרופות מצילות ומאריכות חיים בתכניות אלו. כאן נכנס הצורך בביטוח בריאות פרטי.

הבעיות הנפטרות על ידי רפואה פרטית

 • ניתוחים - מי ינתח?, מתי ינותח? היכן ינותח? אדם עובר בחייו בממוצע 3 ניתוחים , זמן ההמתנה לניתוח בישראל בממוצע 3 חודשים אולם יש ניתוחים להם תמתין אף שנתיים. בביטוח חולים פרטי אין המתנה וניתן לבחור מי ינתח אותך, מתי והיכן.
 • תרופות שלא בסל: סל התרופות מוגבל, יש כ 3,000 תרופות שאינן בסל ולסל נכנסות כל שנה 20-30 תרופות בלבד
  ביטוח פרטי מאפשר לקבל כיסוי תרופות שאינן בסל שיכולות להציל חיים בהיקיפם של מיליוני ש"ח
 • השתלות בחו"ל - אין מספיק תורמים ישראלים ורק רק 8.4% חתומים על כרטיס אדי

לעומת זאת בגרמניה חתומים כ 40% על כרטיס תרומת איברים
הפתרון –השתלות בחו"ל , אולם עלות השתלת לב 500,000 $ ועלות השתלת כליה 100,000$
כיום משתילים: לב, ריאה, כליה, לבלב, כבד, מח עצם, קרנית, מעי, שחלה

באופציה ניתן לקבל לביטוח בריאות:

 • חולי סוכרת
 • חולי קרוהן
 • חולי לב
 • חולי אסטמה
 • אוטיסטים
 • נכים